Kan komedie anses som en kunstform?

Der er lige så mange meninger om, hvad der kan falde ind under kategorierne kunst og kultur, som der er mennesker til at udtale sig om det. Kan komedier indgå i genren kunst på lige vilkår med eksempelvis en kritikerrost roman? Er der lige så meget stil over og klasse over en komedie, som der er ved en balletforestilling eller en opera på Det kongelige Teater? Spørgsmålet, vi skal stille os selv, er så, om det er en nødvendighed at kunne sætte lighedstegn mellem førnævnte, for at der kan være tale om kunst?

shutterstock_152672720Komedier er kommet for at blive

En komedie kan dække over både en film eller et teaterstykke, der er morsomt og har en lykkelig slutning. Komedier er populære som aldrig før, og på tv har komedie også vundet indpas i både tv-shows og som sitcoms. Men genren, komedie, er langtfra en ny opfindelse, da kunstformen stammer helt tilbage fra det antikke Grækenland. Forcen ved en komedie er, at den kan tage et dilemma op og behandle det på en let fordøjelig måde. Dette skyldes, at en komedie oftest har en forholdsvis simpel og let forståelig handling samt en humoristisk og let tilgang. Læs på Furillo.dk, hvor vi sætter fokus på kunst i alle udformninger.

Hvad er kunst?

Dette spørgsmål kan ikke besvares med noget endegyldigt og entydigt svar. Kunst er noget, en kunstner har konstrueret. Der er ikke tale om mere eller mindre kunst, ved at en komedie tager et samfundssyn op til debat på en humoristisk og uformel måde, end ved at eksempelvis en berømt kunstmaler maler et billede, der tager det samme samfundssyn under behandling. Tidligere havde man en mere striks opfattelse af, hvad der var kunst, hvorved komedier ikke ville være faldet ind under denne kategori. Heldigvis er vores definition i dag meget bredere. Det giver plads til en mere mangfoldig kunst og åbner derved kunsten for en mere mangfoldig målgruppe.